torsdag 19 juni 2014

Unikum

Har under året arbetat med att implementera  unikum först hos kollegor och nu hos föräldrarna. Det tar ju tid innan alla känner sig bekväma med denna nya plattform, men den förenklar arbetet för oss. Det gäller bara att få in det som en naturlig del i vårat arbete. Tyvärr har vi inte många föräldrar som läser våran blogg på unikum, så det här blir ett arbete till hösten. Vad är viktigt att bara visa det enskilda barnet eller visa på vad som händer i våran verksamhet?

söndag 21 april 2013

Barnen har gjort en bok i appen Picturebook, där de valt bilder och skrivit texten. Vi kopierade ut sidorna, laminerade och satte ihop med en plastspiral i kanten. Det blev en fin bok som barnen sedan läste. Barnen har varit mycket engagerade och bestämt riktningen i detta arbete. Roligt att se att vill pröva olika saker och att de lär sig hela tiden.

fredag 15 mars 2013

Tema språk arbetar vi med nu och har då använt appen Sheel Wheel och gjort saga med, detta gillade barnen. Eftersom jag bara har gratisversionen så blev det bara två sagor sedan får man ta bort dem, det är lite synd för då kan man ju inte spara och sedan jämföra med de gamla för att se vad de lärt sig.

lördag 27 oktober 2012

På APT skulle jag visa mina kolleger vad jag lärt mig på kursen,men när jag står där och ska ta upp min ipad så ser jag att den är nästan urladdad fast jag laddat den under natten så att det var 100% på morgonen. Även imovie funngerade inte helt, så det blev till att improvisera. Men vad kunde detta bero på, jo det visade sig att när jag uppdaterade "paddan" på senaste systemet så slogs flera funktioner ut, så nu har jag lärt mig nya saker igen.

lördag 13 oktober 2012

Tänkte använda garageband när jag skulle intervjuva några barn, men jag kom ju inte på hur jag skulle göra för att få längre än 8 takter. Så idag var jag på mediamarket och då hade några från "apple" demonstration och information om deras produkter och program så vilken tur nu fick jag hjälp där.

onsdag 3 oktober 2012

Kursen slut!!!! Det är med blandade känslor, nu behöver jag inte känna att jag har en deadline med ett arbete och fundera på hur ska jag klara detta. Väldigt glad och nöjd att jag klarade att genomföra kursen som har gett mig otroligt mycket kunskap med it och att våga pröva något som jag aldrig gjort förut. Kursen gav mersmak för att utvecklas inom it för ju mer jag lär mig dest mer känner jag att jag inte kan. Så nu är det bara att använda allt jag lärt mig och inspirera kollegor att detta är roligt och ipaden ett bra verktyg att arbeta med för pedagogisk dokumentation.
Tackar Camilla, Kristoffer och Magnus för allt jag lärt mig och även mina trevliga kurskamrater.
Tackar även min chef att jag fick den här möjligheten att gå denna kurs
Nu börjar nästa it-liv med att använda allt mitt lärande i vardagen och att utvecklas ännu mer.

fredag 28 september 2012

Processdokument-min itresa


Ja, nu har det snart gått ett år sedan jag satt i Almåsskolan och fick min ipad och tänkte hur ska jag fixa det här. Det för mig helt nya digitala lärverktyg som jag aldrig hade hållt i innan, hur skulle jag klara allt det här. Det var väldigt snurrigt i mitt huvud efter första träffen. Under resans gång har det hänt en hel del och jag är nu vän med min ipad som jag dagligen använder.
Den pedagogiska dokumentation som förut var väldigt minimal hos oss har nu blivit en del av min vardag. Det har blivit ett arbetsätt där det är upplevelser och upptäckter av det som sker här och nu som senare ska bilda underlagför reflektion och för vad  var och en har att berätta i sin dokumentation ( Christina Whener-Godee': Att fånga lärandet 2010, sid.35)
Här har ju ipaden blivit ett verktyg som används mycket genom att ta kort, filma här och nu och sedan kunna gå tillbaka för att använda i vår reflektion både barn och pedagoger och även påvisa ett lärande.
När vi nu utgår från ett utforskande arbetssätt är det viktigt att vi pedagoger tänker på hur vi förhåller oss så att barnen i olika situationer ges möjlighet att välja själv, att formulera sina frågor och hypoteser och att bli lyssnade till, utan att i onödan få ett svar eller bli lotsad till en lösning. Att pedagogen kan behärska lyssnandet och frågandets konst (Hillevi Lenz taguchi: Varför pedagogisk dokumentation 1997, sid.61) För att jag ska följa barnen i detta utforskande arbetsätt vad behöver jag som pedagog? Intresse och nyfikenhet men för att kunna utmana barnen att gå vidare och ställa frågor som också gör dem nyfikna behöver jag även fördjupade ämneskunskaper och teorier så att jag kan utveckla och förändra för att kunna ge stöd och utmaningar (Christina Whener-Godee': Att fånga lärandet 2010, sid.48).
Vad vill jag med detta arbetssätt och de digitala verktygen? Att synligöra barnens lärande, för dem själva, pedagoger och föräldrar.
Blir det ett synligörande? Vid användandet av kort och film kan vi för oss alla synligöra vad vi gjort, hur vi gjort det och sedan berätta om det. Vi ser ju hur och vad vi gjort men när barnen berättar om det, berättar de det de har lärt sig, kan, vill berätta eller det som de tror att kompisar ( om vi sitter flera) eller pedagogen vill höra. Kan vi veta vad som är det ena eller det andra. Allt blir ju en tolkning beronde hur vi tänker och vad vi lyssnar in eller vad vi vill lyssna in. Här tror jag att det även handlar om en vana att våga och få lov att utrycka sig, ta plats och bli lyssnad till och där vi pedagoger måste stå tillbaka och låta barnen få prata utan att vi hela tiden ska ställa massa frågor och lär oss att lyssna.
Vi är ivriga att ta kort och film på barnen för att synligöra det vi vill  men då kommer frågan vill alla barn vara med, vill de att andra ska se dem? Det är viktigt att vi vuxna tänker på vad kort, film ska var till, för vem och hur vi tex. tar kort. Behöver vi ta på hela barnen? Kan vi ta kort på det de gör och bara få med händerna? Vid dokumnetation med de digitala verktygen måste vi visa hänsyn och respekt mot barnen så att de känner att det är okej.
Vad ger synligörandet av vårat arbete barn, pedagoger och föräldrar?
Förhoppningsvis att vi ser vad och hur barnen lär sig men även att barnen kan och är kompetenta individer redan när de kommer till förskolan och hela tiden utvecklas i sina tankar, utveckling och lärande.
Detta händelserika år har lärt mig mycket om den pedagogiska dokumentation. Blivit mer medveten om hur jag förhåller mig till barnens intressen och kunskap, mer nyfiken att lära mig med dem och hur de tänker. Har fått slå några kullerbyttor i mitt eget tänkande om hur barnen tänker men detta har gjort att jag blir mer nyfiken och vill lära mig men inser också att ju mer jag lär mig desto mer finns det att lära. Ämneskunskap för att kunna följa och utmana barnen ser jag idag som något mycket viktigt för oss pedagoger. Det som har blivit den stora utmaningen i mitt lärande har varit att lära mig hur en ipad fungerar, vad jag kan göra med den, hur jag kan använda mig utav den i mitt dagliga arbete med att utmana och lära barnen, i teman och dokumentation och reflektion.
Det som för ett år seda såg ut som en omöjlighet har med mycket svett, tid, testande och frustration nu blivit en vardag där ipaden är min vän.